Ślaskie Centrum Chorób Serca
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

„Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję…”
Misja SCCS
 
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest wiodącym ośrodkiem akademickim o imponującym dorobku naukowym i klinicznym w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób serca, naczyń i płuc u dorosłych i dzieci. Ośrodek należy do czołówki polskich i europejskich liderów w dziedzinie kardiochirurgii oraz endoskopowej i małoinwazyjnej chirurgii serca, transplantologii i kardiologii inwazyjnej.
 
Zastosowanie technologii „State of the art” wraz z opieką medyczną na poziomie „state of the heart” zapewnia naszym pacjentom dostęp do światowej medycy, najnowocześniejszych i       najskuteczniejszych metod leczenia.
 
 
 
 

FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
 
Celem i misją Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii jest wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej najnowszych metod i technologii w zakresie leczenia serca. Istotą aktywności Fundacji są trzy wiodące kierunki badawcze: Program Polskie Sztuczne Serce, Roboty i Innowacyjne Narzędzia Chirurgii, Inżynieria Tkankowa i Biologiczne Protezy Zastawek Serca.
 
W swym dorobku Fundacja posiada m.in. System Wspomagania Serca POLCAS, oryginalną biologiczną protezę zastawki serca z żywej tkanki ludzkiej, program symulacji procedur chirurgicznych oraz prototyp robota kardiochirurgicznego Robin Heart.

Działalność naukowo-badawcza Fundacji ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki medycznej, inżynierii tkankowej.
 

Centrum Onkologii w Gliwicach
Centrum Onkologii w Gliwicach
 
 
Centrum Onkologii w Gliwicach należy do wiodących w Polsce, wysokospecjalistycznych, nowoczesnych ośrodków kliniczno-naukowych. Nowoczesne zaplecze aparaturowe oraz doświadczony i wyspecjalizowany zespół zapewniają pacjentom z całego kraju diagnostykę i leczenie na światowym poziomie.
Centrum prowadzi działalność diagnostyczną i leczniczą w oparciu o najnowsze, uznane schematy postępowania leczniczego. Prowadzenie skojarzonego leczenia chorób nowotworowych pozwala na uzyskiwanie optymalnych wyników terapeutycznych. Aktywność COI w zakresie działalności naukowo-badawczej, wdrażania innowacyjnych metod leczenia, zdobywa uznanie w Polsce i na świecie.