O nas
Projekt, ze względu na kompleksowośc zadań, realizowany będzie przez Konsorcjum Naukowe, składające się z: Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu (FRK), Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu  (SCCS) oraz Centrum Onkologii - Instytut im. M.C.Skłodowskiej Oddział w Gliwicach (COI).
 
Doświadczenie i potencjał naukowy, zarówno FRK jak i COI, w prowadzeniu badań nad komórkami niezróżnicowanymi, multipotencjalnymi, jest niezwykle duże, co w dużej mierze przyczyni się do powodzenia niniejszego Projektu.
 
Śląskie Centrum Chorób Serca, jako pomysłodawca i wnioskodawca Projektu, jest jednocześnie liderem Konsorcjum i koordynatorem Projektu.
 
Pieczę nad prawidłową realizacją Projektu objęła Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. - lider w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych, funduszy proinnowacyjnych i ekologicznych, ekspert w zakresie specjalistycznego doradzwa gospodarczego.
 
Dane członków Konsorcjum:
 
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul.Szpitalna 2
41-800 Zabrze
www.sccs.pl
 
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
ul.Wolności 345a
41-800 Zabrze
www.frk.pl
 
 
Centrum Onkologii - Instytut im.Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-100 Gliwice
www.io.gliwice.pl
 
 
 
Partner Koordynujący Projekt:
Agencja Rozowju Lokalnego Agrotur S.A.
ul.Główna 5
42-693 Krupski Młyn
tel. 032/285 70 13
fax: 032/284 84 36
E-mail: agrotur@agrotur.org.pl
www.agrotur.org.pl