Współpraca

Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. - rozliczanie i koordynacja Projektu
 
 
 
 
AnDa Consulting - autor Wniosku do dofinansowanie, koordynator ds. monitorowania postępu rzeczowego Projektu