Zespół

Śląskie Konsorcjum Naukowe dysponuje odpowiednią, wysoce wykwalifikowaną kadrą naukową i medyczną, uprawnioną do prowadzenia badań objętych niniejszym Projektem.
 
Do udziału w Projekcie zaproszono najlepszych specjalistów w Polsce z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii, biologii molekularnej oraz biologii komórki.
 
 
Naukowcy odpowiedzialni za poszczególne zadania badawcze:
 
Śląskie Centrum Chorob Serca w Zabrzu
  • Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
  • Dr n. med. Michał Zembala
  • Dr n. med. Sławomir Żegleń
  • Dr n. med. Dariusz Puszczewicz
  • Lek. med. Joanna Śliwka
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
  • Prof. dr hab. n. przyr. Stanisław Szala
  • Dr n. med. Tomasz Cichoń
  • Dr n. med. Ryszard Smolarczyk
  • Mgr Magdalena Jarosz
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
  • Dr n. med. Piotr Wilczek
 
 Foto: Tomasz Jodłowski